Foderplan for jerseykøer

Da køer er drøvtyggere skal de altid have meget foder, og der skal altid være rigeligt. Til gengæld kan de omsætte tungt fordøjelige planteprodukter, som ikke kan bruges til mennesker og grise. Det er grove afgrøder som f.eks. græs ensilage, roer - dertil kommer mange forskellige biprodukter fra f.eks. sukker- og øl produktion. Havde man ikke køerne ville disse produkter blot være affald.

 

Det grundlæggende i køernes foderplan er grovfoderet. Det er - om sommeren - mest frisk græs, som køerne selv afgræsser - om vinteren er det mest ensilage af enten hvede eller majs.

 

Derudover tilsætter vi forskellige lækkerier til rationen for at koen kan producere mere mælk. F.eks. rapskager som er et restprodukt fra rapsfrø, når olien er presset af. Roepiller er ligeledes et restprodukt fra sukkerroerne og melasse, der også er et sukkerprodukt.

 

Det hele blandes sammen til et fuldfoder, og er således en sund og alsidig kost for koen. Sammenblandingen sker også fordi koen ellers ville spise alle " de gode sager" først.

 

En kos dagsration kan typisk være:

30 kg

   ensilage

20 kg

   frisk roeaffald

1 kg

   hø

4 kg

   rapskager

3 kg

   kraftfoder

70 liter

   vand

 

 

 Tilbage

 

 

 

 

 


HesteHaveGård - Ørbækvej 78-82 - DK-5854 Gislev
Tlf.: 62 29 19 49 - E-mail: info@jersey.dk