HesteHaveGård 2011

 

Historie 

HesteHaveGård ligger i naturskønne omgivelser på Østfyn. Gården blev i 1914 udstykket fra godset "Lykkesholm" og er siden gået i arv gennem tre generationer.

 

Den 1. generation Marie og Nicolaj Jensen fik gennem årene med kunstnerisk sans gjort HesteHaveGård til en sand naturpark. Der blev anlagt flotte haver med stensætninger, vandløb og søer. Der blev plantet et væld af forskellige træer, planter og buske.

 

HesteHaveGård har altid haft mælkeproduktion og lige fra begyndelsen valgte vi at koncentrere os udelukkende om jersey-køer. Et dygtigt avlsarbejde af især 2. generation på gården af Dagmar og Hans Jensen har gjort, at gården i dag har en af Danmarks førende jersey-besætninger.

 

Hans Jensen var i mange år i involveret i kvægavlsarbejdet på Fyn, og kom i bestyrelsen for både kontrolforeningen og kvægavlsforeningen. 

 

Idag ejes og drives HesteHaveGård af Jens Harrekilde. Som 3. generation på gården overtog Jens Harrekilde i 1984 driften, og på daværende tidspunkt, var der ca 60 ha og 80 malkekøer. Jens har i årenes løb udvidet arealet ved køb af et par naboejendomme, så der i dag i alt er godt 160 ha med en besætning bestående af godt 400 dyr - heraf 200 malkekøer, 200 kvier og kalve. Jens har revet alle de gamle avlsbygninger ned, og bygget nye op overalt.

 

I 1990 opførtes en løsdriftstald, der giver de optimale betingelser for køernes velbefindende. Køerne går frit - om vinteren indenfor på et dybstrøelsesareal, hvor de frit kan æde grovfoder, og hvor moderne teknik sørger for fordeling af kraftfoder til hver enkelt ko, samt registrerer mælke-mængde og kvalitet. Om sommeren har dyrene adgang til store udendørs græsarealer.  

 

Gården havde eget gårdmejeri og gårdbutik fra 1986 til 2009. Efter mere end 23 år besluttede vi, at vi udelukkende ville koncentrere os om mælkeproduktion og markdrift. En epoke på gården sluttede, da butikken lukkede i 2009. Samtidigt havde vi over perioden mange besøgende og kunder i vores butik, idet mere end 250.000 gæster har besøgt gården.   

 

I 2005-2008 blev det nuværende stuehus på gården opført. Vi har taget udgangspunkt i det eksistrende stuehus fra 1922, hvor vi har spejlet den eksisterende bygning omkring en nyopført hall. Vi blev klar over, at 1. generation på gården havde denne oprindelige tanke med stuehuset, og vi er glade for, at vi som 3. generation har kunnet fuldføre dette ønske. Stuehuset består af ca. 600 kvm. fordelt på 24 værelser. 

 

Have og parkanlæg har undergået en større ændring siden 2008, og er inspireret af den engelsk parkstil og har en særlig Haha-wall, som giver mulighed for, at vort British White Park-kvæg kan ses fra haven.


HesteHaveGård - Ørbækvej 78-82 - DK-5854 Gislev
Tlf.: 62 29 19 49 - E-mail: info@jersey.dk