Stalden

På HesteHaveGård prioriteres dyrevelfærden højest. Det er vigtigt for os, at vi hver dag kan se, at alle dyrene stortrives. De omkring 550 dyr går i løsdrift og får både frisk luft og masser af grøntfoder. Der er i alt 4000 m2stald under tag.

 

Fodermesteren starter kl. 4 hver morgen med at malke de ca. 200 køer i en tandem malkestand. Malkningen foregår under de bedste hygiejniske forhold, for at sikre en ren mælk af 1. klasses kvalitet. Herefter bliver køer, kvier og kalve fodret efter en nøje kontrolleret foderplan. Fuldfodret blandes i en fuldfodervogn. Det er vigtigt for dyrenes sundhed og det er yderligere med til at sikre en god og ensartet mælkekvalitet til vores fødevareproduktion.

 

Hver dag strøs et frisk, tykt lag halm oven på det eksisterende. Det bliver til et dejligt blødt gulv med god varme.

 

Stalden er herudover bygget op efter "masser af frisk luft"-princippet. Flere undersøgelser har vist , at køer faktisk trives bedst i temperaturer omkring 7°C. Så må fodermesteren klæde sig på herefter.

 

Hver aften siger fodermesteren godnat til køerne, hvorefter lyset slukkes.

 

Alle dyrene bærer et halsbånd med indbygget computer-chip, der sikrer at de får kraftfoder i rigtige mængder. En alarmliste i fodermesterens computer vil fortælle hvis dyrene ikke har fået nok at spise eller ikke har givet den sædvanlige mængde mælk, hvilket kan være tegn på sygdom.

 

I malkestalden aflæser computer-chippen mælkemængde og kvalitet.

 

Se foderplan


HesteHaveGård - Ørbækvej 78-82 - DK-5854 Gislev
Tlf.: 62 29 19 49 - E-mail: info@jersey.dk