MARKPLAN

 

1.

5,5 ha hvede - høstes i juli til ensilage.

2. 8,5 ha hvede - høstes i juli til ensilage.
3. 6,0 ha hvede - høstes i juli til ensilage.
4. 2,0 ha vedvarende græs - kvier græsser her hele året.
5. 1,5 ha vedvarende græs - kvier græsser her hele året.
6. 5,0 ha græs til køerne - bruges mest til natfold.
7. 15,5 ha vådbyg til ensilage - desuden udlæg med kløvergræs.
8. 4,0 ha hvede til ensilage - høst i juli
9. 11,0 ha kløvergræs til køerne -dagfold.
10. 11,0 ha kløvergræs til køerne -dagfold.
11.

8,0 ha hvede til ensilage - høstes i juli.

12.

6,0 ha hvede til ensilage - høstes i juli.

13.

12,0 ha majs til ensilage - høstes i september.

14.

12,0 ha majs til ensilage - høstes i september.

15.

3,5 ha brakmark- et fristed for vildtet.

Marken

Græsning

Alle dyr kommer på græs - på eng og bakkearealer langs ådalen, hvor gården ligger. Disse arealer er for stejle til at dyrke, men de egner sig fortrinligt til afgræsning om sommeren.
Malkekøerne græsser på arealer tættere ved gården, så de hver dag kan komme ind i stalden og blive malket.

 

 

Gødning og sprøjtning

Al gødning fra dyrene bliver opsamlet i halmen på dybstrøelsen. Senere, når det har en kompostagtig konsistens, køres det ud og spredes jævnt på alle markerne. Derudover tildeles en lille mængde kunstgødning til enkelte marker. Majsmarker og kornmarker sprøjtes mod ukrudt med godkendte midler.

 


Forskellige afgrøder

Alle marker pløjes og sås hvert år. Dog ikke græsmarker, de ligger med græs i 2 eller 3 år inden de pløjes. De enkelte afgrøder placeres i forskellige marker hvert år, således at der opnås en vekselvirkning som giver sunde afgrøder.

 

 

Markplan

HesteHaveGårds markplan er lagt ud af hensyn til dyrene. Således dyrkes alle afgrøder - på nær et lille areal med sukkerroer - til foder. Korn og majs ensileres (høstes før modenhed) og opbevares til foder vinteren igennem. Græsarealerne bruges til afgrænsning. Nogle af markerne tilsås med både korn og græs, således kan græsset vokse frem, når kornet er høstet.

 


Foruden den viste skitse er der nogle arealer, der ikke ligger i tilknytning til gården.


HesteHaveGård - Ørbækvej 78-82 - DK-5854 Gislev
Tlf.: 62 29 19 49 - E-mail: info@jersey.dk